Jak se dostat do  Effort Fitness?
Kyjevské námestie 3, 97404, Banská Bystrica