Jak se dostat do  Gougym?
M.Falešnika 428/4, 971 01, Prievidza