Jak se dostat do  LECHAN GYM?
A. Kmeťa 2 Michalovce