Jak se dostat do  OZ Svet Koní?
Hospodársky dvor, Vyšná Myšľa pri píle