1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Každý uživatel, který navštíví webové stránky gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app, je povinen seznámit se s Obecnými podmínkami používání (dále jen podmínky používání). Uživatel, který nesouhlasí s podmínkami užívání tohoto webu se na něm nesmí zdržovat ani využívat jeho funkce.

1.2 Webová služba gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app (dále jen GYMIFY) může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Za obsah těchto stránek nenese provozovatel GYMIFY žádnou odpovědnost.

1.3 Provozovatel GYMIFY také nenese žádnou odpovědnost za pravdivost nebo aktuálnost údajů, které jsou na webové stránce GYMIFY dostupné.

2. Vedení sportovního centra

2.1 Manažer sportovního centra je osoba, která ve sportovním centru provádí práce související s kontrolou, dobíjením permanentek a upravováním členství. Manažer má po přihlášení k dispozici všechny funkce spojené s administrací členství klienty předem dohodnuté s provozovatelem sportovního centra.

2.2 Manažer nesmí zneužívat osobní údaje, dostupné na webu GYMIFY ani jejich dále poskytovat třetím stranám. Manažer musí svou práci na stránkách GYMIFY provádět zodpovědně a s vědomím, že pracuje s citlivými údaji.

2.3 Provozovatel a / nebo manažer sportovního centra si vyhrazuje právo vymazat klienta z registrovaných klientů sportovního centra. Pokud klient nemá aktivován účet v jiném sportovním centru využívajícím službu GYMIFY, jeho profil může být smazán bez povinnosti upozornění daného klienta.

2.4 Provozovatel sportovního centra odpovídá za seznámení klienta s informacemi o ochraně osobních údajů (viz Ochrana osobních údajů)

3. Klienti sportovního centra

3.1 Klient sportovního centra má po zaregistrování pracovníkem sportovního centra možnost přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů, které poskytl manažerovi sportovního centra. Po přihlášení má klient k dispozici statistiky o svém cvičení a o svém členství v daném sportovním centru.

3.2 Klient sportovního centra, který je zaregistrován v službě GYMIFY je povinen seznámit se s Obecnými Podmínkami Používání a dodržovat je.

3.3 Přihlášením klienta do svého profilu na GYMIFY získá klient jedinečný účet, pomocí kterého může využívat členství ve všech sportovních centrech, v nichž funguje služba GYMIFY.

3.4 Přihlášení ani využívání služby GYMIFY pro klienta sportovního centra není zpoplatněno.

3.5 Klient může využívat členství pod svým profilem ve více sportovních centrech, musí však mít aktivovány členství v daném sportovním centru formou aktivní permanentky (pojmem permanentka se rozumí členství poskytnuté konkrétním sportovním centrem). Po zakoupení členství ve sportovním centru toto členství platí výhradně pro sportovní centrum, ve kterém bylo zakoupeno, pokud není majitelem sportovního centra rozhodnuto jinak.

3.6 Při aktivaci permanentky klientovi sportovního centra si je klient vědom všech podmínek, které daný typ permanentky obnáší, včetně její platnosti. Každé sportovní centrum má vlastní podmínky používání permanentek, proto je nutné, aby se s nimi klient předem seznámil.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Veškeré osobní údaje na webových stránkách GYMIFY jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) - dále jen "zákon o ochraně osobních údajů".

4.2 Poskytnutím osobních údajů klient sportovního centra dává souhlas s jejich zpracováním na webové stránce GYMIFY v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů.

4.3 Osobní údaje se získávají pracovníkem sportovního zařízení a jsou zpracovávány na potřeby evidence členství klientů daného sportovního zařízení. Osobní údaje také mohou být použity na zkvalitnění služeb v daném zařízení (Např. K informování klienta o probíhajících akcích a pod.).

4.4 Při registraci člena se získávají takové osobní údaje, které jsou potřebné k vedení evidence člena, jeho jednoznačnou identifikaci nebo jsou použity na zkvalitnění služeb sportovního centra.

4.5 V službě GYMIFY lze evidovat následující osobní údaje, které se rozdělují do různých kategorií, dle potřeby použití: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, fotografie, email a telefonní číslo. Mezi povinné osobní údaje patří jméno, příjmení, pohlaví a email. Pohlaví se udává kvůli zkvalitnění služeb sportovního centra. Email může být nahrazen uživatelským jménem, ​​které si klient může sám zvolit. Fotografie může být požadována v některých sportovních centrech pro zamezení padělání členských karet nebo pro znemožnění neoprávněného použití nebo přístupu. Telefonní číslo podobně jako email může být požity pro marketingové účely daného sportovního centra. Telefonní číslo patří podobně jako datum narození mezi nepovinné údaje, protože není nutné k jednoznačné identifikaci klienta. datum narození může být použit pro zkvalitnění služeb daného sportovního centra.

4.6 Klient má právo neposkytnout osobní údaje. Takové případy je třeba řešit individuálně a je na provozovateli sportovního centra, zda umožní danému klientovi využívat služby spojené s poskytnutím členství a jakým způsobem mu to bude umožněno.

4.7 Služba GYMIFY požívá na identifikaci klientů mobilní aplikaci nebo identifikační předměty (Karty, přívěsky, mobily). Pro přístup do mobilní aplikace je nutné přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla.

4.8 Osobní údaje získané na webu gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app nebudou poskytovány jiným osobám, než osobám oprávněným spravovat členství v daném sportovním zařízení včetně jeho majitele nebo osobám oprávněných spravovat členství v jiném sportovním centru, které využívá službu GYMIFY včetně jeho majitele pokud klient nezvolí jinak. Poskytnutí osobních údajů jinému sportovnímu zařízení se provádí pouze tehdy, pokud klient požádá o registraci v jiném sportovním centru, zatímco už má vytvořený profil ve službě GYMIFY. Tento úkon se provádí kvůli zjednodušení registrace v novém sportovním centru, kdy stačí aby klient poskytl email nebo uživatelské jméno, pod kterým byl zaregistrován v předešlém sportovním centru, avšak i kvůli sjednocení profilů daného klienta. Takovému klientovi je následně při přihlášení do svého účtu nabídnuta volba, pod jakým uživatelským profilem se chce do služby GYMIFY přihlásit.

4.9 Klienti sportovního centra jsou si vědomi toho, že při vložení hodnocení fitness centra bude veřejně zobrazena první část jména (podle toho, jak byl daný klient zaregistrován ve sportovním centru). Pokud vznikla administrativní chyba a klient byl zaregistrován v opačném pořadí (Příjmení Jméno), klient může požádat o úpravu profilu oprávněného pracovníka sportovního centra.

4.10 Pokud sportovní centrum používá pro evidenci klientů tablet, informace o klientově stavu permanentky, podobně jako i jeho první část jména, zakoupené položky, číslo skříňky nebo doplňkové informace o vstupu nebo odchodu klienta jsou zobrazeny na obrazovce tabletu. Pokud si klient nepřeje, aby byly tyto informace viditelné, má právo požádat pracovníka sportovního centra, který provádí evidenci a správu členství ve službě GYMIFY o manuálně zaevidování příchodu. Obdobně jako v bodě 4.8 zde platí, že pokud vznikla administrativní chyba a klient byl zaregistrován v opačném pořadí (Příjmení Jméno), klient může požádat o úpravu profilu oprávněného pracovníka sportovního centra.

4.11 Poskytovatel služby GYMIFY neodpovídá za neoprávněný přístup do manažerských účtů v důsledku nedostatečné ochrany heslem nebo v důsledku počítačového hackerství nebo útoku. Všichni majitelé sportovních zařízení jsou povinni volit silná hesla pro účty, které slouží pro správu členství a pravidelně je měnily, aby tak znemožnili neoprávněný přístup. Doporučenými kritérii pro silné heslo jsou minimálně 8 znaků, kombinace velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.

4.12 Klient sportovního centra, který je zaregistrován v službě GYMIFY má právo kdykoliv požádat oprávněného pracovníka sportovního centra, v němž je zaregistrován, aby byly jeho osobní údaje neprodleně odstraněny. Pokud je však klient zaregistrován ve více sportovních centrech, je třeba, aby si účet nechal odstranit v každém sportovním centru zvlášť. Klient má také právo požádat provozovatele služby GYMIFY, aby jeho profil odstranil ze všech sportovních center, ve kterých byl zaregistrován. Toto právo vychází z práva tzv. "Zapomnění osobních údajů" a pokud je to možné, odstranění se provádí ihned po přijetí požadavku.

4.13 Klienti jsou si vědomi, že osoby, které pracují s osobními údaji ve službě GYMIFY, mají přístup k historii úkonů daného klienta, které se ukládají jako jeho aktivita. Mezi tyto úkony patří např. příchody / odchody do sportovního centra, změna kreditu, stav permanentky, číslo skříňky, přihlášení nebo odhlášení z události a jiné. Historie úkonů daného klienta slouží jako kontrolní informace při případných nejasnostech, nebo v případě, že klient nesouhlasí se stavem kreditu na jeho permanentce.

4.14 Poskytovatel služby GYMIFY nenese žádnou odpovědnost za administrativní chyby, které mohou být způsobeny nepozorností nebo jinými činiteli. Správa obsahu služby GYMIFY pro konkrétní sportovní centrum je vyhrazena výlučně pro majitele nebo pracovníky sportovního centra.

4.15 Dostupná webová adresa služby GYMIFY gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app je zajištěna šifrovaným protokolem HTTPS, který poskytuje zabezpečení přenášených dat. Server služby GYMIFY je také zabezpečený proti nejčastějším způsobem útoků jako je např. SQL Injection.

4.16 Všechna hesla do uživatelských profilů jsou šifrována na databázové úrovni aby bylo při případném narušení bezpečnosti znemožněno jednoduché vyčtení hesel.

4.17 Email nebo telefonní číslo poskytnuté ve sportovním centru mohou být provozovatelem služby GYMIFY použity pro zkvalitnění svých služeb, informování uživatele o novinkách a změnách nebo na marketingové účely.

4.18 Klient má možnost zrušit odesílání propagačních nebo informačních emailů do své schránky po přihlášení do svého účtu GYMIFY.


Snažíme se chránit vaše soukromí! Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, prosím, kontaktujte nás. Způsob jakým nás můžete kontaktovat najdete v záhlaví těchto stránek v záložce "Kontakt" nebo na hlavní stránce v sekci Kontakt .

* Pozn. gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app nebo GYMIFY je členský systém, určený pro sportovní zařízení spojený s rozhraním pro členy a propagační / informační částí stránky.

5. Používání souborů Cookies

5.1 Služba GYMIFY používá pro zkvalitnění služeb a správné pracování webu soubory Cookies a jiné dočasné soubory, které pro zjednodušení pojmenování budeme nazývat společným názvem Cookies. Tyto soubory se ukládají lokálně do prohlížeče uživatele služby GYMIFY na různých zařízeních jako jsou např. počítače, mobilní telefony, tablety. Cookies používáme, pokud máte účet na GYMIFY nebo pokud používáte web https://gymify.io.

5.2 Tyto soubory obvykle umožňují dočasné uložení informací, které následně služba GYMIFY využívá pro zjednodušení přístupu a pro její správné fungování.

5.3 Pokud uživatel, který navštívil stránku gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app nebo kteroukoli její subdoménu nesouhlasí s používáním cookies, je povinen neprodleně opustit web gymify.io, gymify.sk, gymify.cz nebo gymify.app. Uživatel má následně možnost vymazat ze svého prohlížeče soubory cookies.

5.4 Soubory cookies používáme například na:

5.4.1 Shromažďování a analýzu návštěvnosti webové stránky pomocí služby Google Analytics, jejíž výstupy slouží k lepšímu přizpůsobení používání naší služby.

5.4.2 Informace o přihlášeném uživateli, díky kterým Vás po prvním přihlášení dokážeme ve vašem prohlížeči identifikovat a zjednodušit Vám budoucí přihlašování

5.4.3 Lepší zabezpečení naší služby, které zároveň zvyšuje i zabezpečení evidovaných údajů

5.4.4 Nastavení naší webové služby, které je nutné provádět pro každého uživatele individuální na webovém prohlížeči, z něhož právě pracuje

5.4.5 A nakonec například i na to, abychom Vám upozornění o používání cookies nezobrazovali při každé návštěvě stránky, ale po jeho potvrzení si tuto informaci nechávali uloženou u Vás.

6. Rezervační systém

6.1 Systém GYMIFY nabízí možnost využívání rezervačního systému, avšak konkrétní nastavení a možnosti platby si určuje každé fitness centrum samostatně.

6.2 Klienti sporném center využívající rezervační systém musí pro vytvoření rezervaci uvést minimálně celé jméno a email. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci klienta fitness centrem a pro případné změny nebo zručenie rezervace.

6.3 Sporném centrum si může zvolit možnosti platby v rezervačním systému. Standardně systém GYMIFY nabízí přihlášení s platbou na místě konání, přihlášení pomocí kreditní permanentky nebo přihlášení pomocí online platby, která je zajištěna službou. Stripe.

6.4 Pokud se fitness centrum rozhodne pro použití online platební brány v prostředí rezervačního systému, může definovat procentuální výšku refundace v případě zrušení rezervace. Každé fitness centrum si toto nastavení volí samostatně, proto je v případě zrušení rezervaci nutné informovat se v příslušném fitness centru na výšku refundace.

6.5 Všechny případné spory vztahující se k rezervačnímu systému, online dobíjení členství, případně k jinému využití online platební brány a s tím spojené refundací plateb jsou řešeny výhradně mezi sportovním centrem registrovaným do webové služby GYMIFY a poškozeným klientům sportovního centra. Poskytovatel služby GYMIFY nedrží a nemá možnost manipulovat s finančními prostředky svých partnerů - sportovních center.

6.6 Všechny platby pomocí online platební brány v rámci služby GYMIFY jsou prováděny přímo na Stripe účet partnera registrovaného v službě GYMIFY.

6.7 Každý uživatel registraci se pomocí rezervačního systému GYMIFY v rámci svého fitness centra má povinnost:

  • V případě přihlášení se s povinností platby na místě konání dostavit se na rezervovaný čas na místo konání rezervace a uhradit dohodnutou sumu způsobem určeným sportovním centrem, ve kterém byla rezervace provedena. V opačném případě je uživatel povinen zrušit rezervaci v definovaném deadline.
  • V případě přihlášení se pomocí zakoupeného členství dostavit se na místo konání rezervace
  • V případě přihlášení se pomocí online platební brány a úspěšného uhrazení rezervace v plné výši dostavit se na místo konání rezervace nebo zrušit rezervaci v definovaném deadline s výškou refundace nastavenou v daném sportovním centru.

V případě nesplnění kteréhokoli z uvedených bodů není fitness centrum povinné uživateli vrátit uhrazena částku a veškeré spory jsou řešeny přímo mezi sportovním centrem a uživatelům.

7. Změna podmínek používání

7.1 Provozovatel služby GYMIFY si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání. Pokud uživatel nadále využívá službu GYMIFY, souhlasí s aktuálními podmínkami používání.

7.2 Pokud existuje rozpor v interpretaci podmínek GYMIFY v různých jazycích, výrazy interpretovány v Slovenském jazyce jsou vždy nadřazeny jiným jazykem.


Podmínky nabývají platnosti 22.7.2021

Provozovatel

GYMIFY & Co, s.r.o.

Oščadnica 930
023 01 Oščadnica
Slovenská Republika

IČO: 53386850
DIČ: 2121349406
IBAN: SK47 0200 0000 0043 8517 6653

Zapísaný 22. októbra 2020, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75814/L